BedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofiel

Duurzaamheid

Duurzaamheid valt uiteen in diverse categorieën. B.V. Metaalbouw TSV hanteert een brede visie op duurzaamheid. Van sociale duurzaamheid tot een optimale conditie van het bouwproduct zodat op lange termijn het project geslaagd zal zijn.

Duurzaamheid en relaties

De duurzaamheid van relaties en opdrachtnemer is van onschatbare waarde. In elke samenwerking wordt deze relatie dan ook gewaarborgd door een optimale dienstverlening en prettige samenwerking.

Duurzaamheid en bouwprojecten

De duurzaamheid van een bouwproject hangt samen met de keuzes die gemaakt worden rondom materiaal, constructie en gebruik. Alle keuzes dienen erop gericht te zijn dat het bouwwerk onderhoudsarm en duurzaam is.

Duurzaamheid en medewerkers

Het team van B.V. Metaalbouw TSV bestaat uit ca. 40 (eigen) werknemers, waarvan ongeveer 10 binnen en 30 buiten werkzaam zijn. Een goede en veilige werkomgeving voor deze medewerkers vinden wij van groot belang.

Duurzaamheid en het milieu

B.V. Metaalbouw TSV heeft met de verschillende certificeringen en in de werkwijze het milieu als vast onderdeel in het bouwproces meegenomen. Medewerkers worden geïnstrueerd om op de juiste manier met het milieu om te gaan. Zij gaan bewust om met materialen, om zo restafval te voorkomen waar mogelijk, en scheiden het afval op de juiste manier.