BedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofielBedrijfsprofiel

Veiligheid

In de afgelopen jaren is het bewustzijn rondom veiligheid steeds groter geworden. Gezondheid en veiligheid staan voorop in elke fase van het bouwproces. Vanaf de start van het project wordt al rekening gehouden met de veiligheid en toegankelijkheid van de werkomgeving. B.V. Metaalbouw TSV is in het bezit van diverse certificeringen wat voor de opdrachtgever de garantie biedt zaken te doen met een verantwoorde partner. 

VCA en NEN3140

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu). VCA is sinds 1989 uitgegroeid tot een algemene en internationaal toegepaste meetlat voor veiligheidsbeheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven.

Opdrachtgevers én uitvoerenden, maar vooral collega's en familie van onze werknemers, hebben er alle belang bij dat op bedrijfsterreinen en locaties veilig en verantwoord wordt gewerkt. Certificeren vraagt vaak flinke inspanningen van een bedrijf. TSV heeft als een van de weinigen in de branche een eigen passend systeem ontwikkeld gecombineerd met het algemene VCA. Ook TSV werkt dus voortdurend  aan verbetering in verband met veranderende wet- en regelgeving, nieuwe (milieu)technische inzichten en (veiligheids)ontwikkelingen.

Onderdeel van VCA is de veiligheid van gereedschappen. De NEN 3140 norm heeft betrekking op laagspanninginstallaties tot en met 1000 V AC en 1500 V DC. Daarnaast is de NEN 3140 ook van toepassing op het gebruik, onderhoud, inspectie en beheer van elektrische arbeidsmiddelen. In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig geinspecteerd dienen te worden. De medewerkers van TSV beschikken over al het benodigd elektrisch handgereedschap om professioneel te kunnen werken. Het gereedschap wordt periodiek gekeurd conform de eisen van NEN 3140.

Dumebo DWS

Om de kwaliteit van projecten objectief meetbaar te maken, zijn zaken als detaillering, materiaalkeuze, montagemethode en garantie op een transparante manier inzichtelijk in de Kwaliteitsrichtlijnen metalen gevels en daken van Dumebo DWS. De Kwaliteitsrichtlijn Metalen Gevels en Daken vormt de basis voor het Keurmerk Dumebo DWS. Deze richtlijn wordt samengesteld in samenwerking met de branchegroep MDG (de fabrikanten en toeleveranciers) en onder auspiciën van de technische commissies van beide branches en in samenwerking met onafhankelijke adviseurs. Deze Kwaliteitsrichtlijn geeft de opdrachtgever en/of ontwerper een leidraad voor alle technische aspecten en omschrijft de montagevoorschriften voor metalen gevels en daken. Zo hebben de monteurs van TSV allen deelgenomen aan de Kettliztz-cursus “toepassings- en uitvoeringsadviezen, metalen ramen en gevels”.

Metaalunie

De Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak. Voor een optimale belangenbehartiging onderscheidt de Koninklijke Metaalunie een aantal beleidsterreinen. Deze aandachtsgebieden gelden als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een groot aantal, uiteenlopende activiteiten die voorwaarden scheppen om de continuïteit van bedrijven in het mkb-metaal te waarborgen. De belangenbehartiging van de Koninklijke Metaalunie richt zich op onder andere de terreinen van Arbo, milieu en innovatie.

ISO 9001

Metaalbouw TSV is met succes gecertificeerd volgens ISO 9001. Dit is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Met het ISO 9001 certificaat garanderen we u dat we voldoen aan de internationale kwaliteitsnormeisen van ISO 9001.